Dofinansowanie celowe przeznaczone na:

instalacje fotowoltaiczne

elektrownie wiatrowe

pompy ciepła

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.
Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Warunki dofinansowania:

Program "Agroenergia"

Do pobrania:

W razie pytań wyślij je na e-mail: agroenergia@dbamyoklimat.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku i dokumentacji wypełnij zgłoszenie: