Program Agroenergia"

dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w sektorze rolniczym

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez wsparcie rolników w formie dotacji.

Dofinansowanie celowe przeznaczone na:

agro

mikroinstalacje, pompy ciepła, magazyny energii

biogazowania23

biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne będące  właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo
 • Osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Rodzaje przedsięwzięć:

 • instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej
  10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym instalacje hybrydowe oraz magazyny energii elektrycznej,
 • elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii,
 • biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego.

Intensywność dofinansowania:

 • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych
 • do instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł
 • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu

Ważne informacje:

 • Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed datą wpłynięcia wniosku o dofinansowanie do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszelkie umowy, faktury oraz projekty, które zostały podpisane/zakupione/wydane przed złożeniem wniosku nie będą brane pod uwagę.
 • Agroenergia nie łączy się z pozostałymi programami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. Czyste Powietrze, Mój Prąd). Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.
 • Przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie musi być użytkowane przez beneficjenta min. 3 lata od czasu zakończenia prac.
 • Tylko nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie. Brak możliwości pozyskania środków na rozbudowę lub modernizacje obecnej instalacji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku i dokumentacji wypełnij zgłoszenie:

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.