Proekologiczne Gminy Polski
edycja 2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Proekologiczne Gminy Polski. Projekt jest stworzony przez Fundację dbamy o klimat i realizowany przy współpracy z partnerami Fundacji na terenie wybranych samorządów lokalnych. Jego celem są wielopłaszczyznowe działania skierowane na rzecz mierzalnego efektu ekologicznego poprzez zwiększenie efektywności procesów wytwarzania energii, jej oszczędzania, a także wymiany źródła ciepła, co przyczynia się do bezpośredniej redukcji emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt PGP realizujemy w następujących gminach: