800px-POL_gmina_Lniano_COA

Wójt Gminy Lniano wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2.

Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, oraz „Czyste Powietrze”.

Na przełomie 2021 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy w zakresie programów dotacyjnych.

Mając za sobą dotychczasową współpracę z Fundacją Dbamy o klimat potwierdzam, że w sposób rzetelny i terminowy zrealizowała proces informacyjny dla mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że obsługa Fundacji jest kompleksowa, mogę z pełnym przekonaniem polecić jej pomoc każdej gminie i każdemu mieszkańcowi, który myśli o pozyskaniu dotacji w ramach ww. programów.

Wójt Gminy Lniano – Zofia Topolińska

800px-POL_gmina_Dąbrówka_COA.svg

Gmina Dąbrówka zaświadcza, że Fundacja Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701818, posiadająca numery: REGON: 368634231, NIP: 5862324358, zrealizowała dwa spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Dąbrówka w ramach punktu konsultacyjnego dotyczącego rządowego programu „Czyste powietrze” w zakresie dotacji i ulg na proekologiczne źródła ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.

Spotkania informacyjne z mieszkańcami odbyły się w dniach 29.06.2021 oraz 8.09.2021 r. na terenie Gminy Dąbrówka.

Rekomendujemy Fundację Dbamy o klimat, jako profesjonalnego wykonawcę tego rodzaju usług.

Wójt Gminy Dąbrówka- Radosław Korzeniewski

800px-POL_Kcynia_COA.svg

Fundacja dbamy o klimat przeprowadzała w Gminie Kcynia spotkania w zakresie proekologicznych rozwiązań tj. spotkania informujące o programie Czyste Powietrze. Do tej pory przeprowadzone zostały dwa spotkania w tym zakresie. Zostały przeprowadzone w sposób rzetelny w ustalonym terminie.
Osoby reprezentujące Fundację były właściwie przygotowane. Znajomość problematyki z zakresu programów publicznych dotyczących wsparcia finansowego wynikającej z obowiązujących przepisów prawa przyczynia się do prawidłowej współpracy pomiędzy Fundacją, a Gminą Kcynia.

Burmistrz Kcyni- Marek Szaruga

800px-POL_gmina_Główczyce_COA.svg

Pragnę wyrazić wysokie uznanie i satysfakcję ze współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2. Podczas dotychczasowej współpracy firma wykazała się rzetelnością, umiejętnością elastycznej współpracy i zrozumieniem potrzeb mieszkańców Gminy Główczyce. Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców w zakresie programów dotacyjnych tj. ,,Czyste Powietrze” oraz ,,Mój Prąd”. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu organizacji spotkania. Rekomendujemy ,,Fundację Dbamy o klimat” jako bogatą w doświadczenie, a jednocześnie posiadającą wykwalifikowanych pracowników.

Zastępca Wójta Gminy Główczyce- Rafał Teterka

800px-POL_Ustka_COA_1.svg

Gmina Miasto Ustka wyraża pozytywną opinie na temat dotychczasowej współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81 — 451 przy Al. Zwycięstwa 96/98/IVE/223, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701818, posiadająca numery: REGON: 368634231, NIP:5862324358.
Fundacja jest naszym partnerem w zakresie propagowania proekologicznych rozwiązań energetycznych. W dniu 26 października br. Fundacja zorganizowała bezpłatny webinar dla mieszkańców Miasta Ustka, dotyczący dotacji i ulg na instalacje fotowoltaiczne, nowoczesne źródła ciepła oraz termomodernizacje budynków. Spotkanie zostało przeprowadzone w ustalonym terminie. Fundacja w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców.

Rekomendujemy Fundacje Dbamy o klimat, jako profesjonalnego wykonawcę tego rodzaju usług.

p.o. Burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski

gmina_Kobylnica

Firma GlobalEco z siedzibą w Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, zgodnie z umową z dnia 10.06.2021r., zorganizowała w dniu 22.09.2021r. spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Kobylnica w zakresie proekologicznych programów publicznych, w szczególności programu CZYSTE POWIETRZE oraz wsparcia finansowego udzielanego w ich ramach.

Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Prelegenci byli dobrze przygotowani merytorycznie i z zaangażowaniem przeprowadzili prelekcję.
Spotkanie prowadzone były w sposób umożliwiający dyskusję i zadawanie pytań. Współpraca z wykonawcą przebiegła bez uwag.

Wójt Gminy Kobylnica

800px-POL_Miłomłyn_COA.svg

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn wyraża pozytywną opinie na temat współpracy z Fundacją GlobalECO z siedziba w Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO.
W sierpniu br. Fundacja organizowała prezentację dla mieszkańców Miasta i Gminy, dotyczącą proekologicznych programów dotacyjnych „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”/
Obecnie realizuje wsparcie dla mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie:
– konsultacji prowadzonych przez doradców energetycznych z Fundacji GlobalECO na temat doboru instalacji;
-pomocy w prawidłowym wypełnianiu wniosków.

Potwierdzam, że Fundacja GlobalECO w sposób rzetelny i fachowy zrealizowała proces informacyjny dla mieszkańców

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn- Stanisław Siwkowski

Gmina Dąbrówka zaświadcza, ze Fundacja GlobalECO z siedzibą w 81- 451
Gdyni, przy Al. Zwycięstwa96/98/IVE/223, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701818, posiadająca numery: REGON: 368634231, NIP: 5862324358, bezpłatnie zrealizowała spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Dąbrówka w zakresie dotacji i ulg 2020 na instalację fotowoltaiczne oraz proekologiczne źródła ciepła. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami odbyło się dnia 25 sierpnia 2020 r. o godz.17.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce.

Rekomendujemy Fundację GlobalECO, jako profesjonalnego wykonawcę
tego rodzaju usług.

Wójt Dąbrówki- Radosław Korzeniewski

800px-Police_herb.svg

Burmistrz Polic zaświadcza, że Fundacja GlobalECO mająca swoją siedzibę w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98 w miesiącu listopadzie 2019 roku przeprowadziła spotkanie dla mieszkańców Gminy Police na temat: instalacji fotowoltaicznych, ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków z dotacją do 90%.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ustalonym terminie. Pracownicy Fundacji przedstawili mieszkańcom ww. tematykę w zakresie sporządzania wniosków, doboru instalacji oraz kompleksowego wykonania.

Burmistrz Polic- Władysław Diakun

800px-POL_Kowalewo_Pomorskie_COA.svg

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO.
Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „AgroEnergia” i „Energia Plus”.
Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy. (…)
Biorąc pod uwagę fakt, że obsługa Fundacji jest kompleksowa, mogę polecić jej pomoc każdej gminie i każdemu mieszkańcowi, który myśli o pozyskaniu dotacji w ramach ww. programów.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie- Jacek Żurawski

POL_gmina_Lututów_COA.svg

Burmistrz Gminy Lututów, wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO.
Na przełomie 2019 roku Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy, dotycząca rządowych programów ekologicznych „ AgroEnergia” oraz „ Czyste Powietrze”. Obecnie realizuje wsparcie dla mieszkańców gminy w zakresie: – konsultacji i doradztwa w zakresie prawidłowego doboru rozwiązań, – pomocy w prawidłowym wypełnieniu wniosków aplikacyjnych do części programów, – wizji lokalnych i audytów nieruchomości u zainteresowanych uzyskaniem dotacji mieszkańców.
Współpracując z Fundacją GlobalECO potwierdzam, że w sposób rzetelny i terminowy zrealizowała proces informacyjny dla mieszkańców. Z przyjemnością polecamy Fundację GlobalECO, która posiada duży zespół doradców, daje poczucie bezpieczeństwa obsługiwanego wniosku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Wysoka jakość, pełna dyspozycyjność oraz szeroki zakres usług to niewątpliwe atuty Fundacji GlobalECO.

Burmistrz Gminy Lututów- Marek Pikuła

800px-POL_Lidzbark_Warmiński_COA.svg

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO.Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński- Jacek Wiśniowski

POL_Nowy_Tomyśl_COA.svg

Podczas realizacji umowy GlobalECO wykazała się dużą rzetelnością i profesjonalizmem oraz wiedzą i stosownymi kompetencjami. Pracownicy firmy GlobalECO wykazali się dużym zaangażowaniem oraz doświadczeniem, a praca została zrealizowana w terminie.

Burmistrz Miasta Nowy Tomyśl- Włodzimierz Hibner

Hern-wąbrzeźno

Starosta Wąbrzeski wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Starosta Wąbrzeski- Krzysztof Maćkiewicz

słupsk

Fundacja GlobalECO zrealizowała zadanie w zakresie przeprowadzenia dwunastu prezentacji dla mieszkańców w wybranych sołectwach Gminy w ramach krajowego programu „Czyste Powietrze”. Wszystkie prace zostały zakończone w terminie i w sposób należyty.

Wójt Gminy Słupsk- Barbara Dykier

POL_gmina_Grudziądz_COA.svg

Fundacja GlobalECO dała się poznać jako bardzo dobry organizator i wykonawca. Współpraca z firmą Fundacja GlobalECO przebiegała zgodnie i nie budziła zastrzeżeń. Wysokie kompetencje i umiejętności pracowników pozwalają nam z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Fundacja GlobalECO jako rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcę.

Wójt Gminy Grudziądz- Andrzej Rodziewicz

Borne sulinowo

Burmistrz Miasta Borne Sulinowo wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Burmistrz Miasta Borne Sulinowo- Dorota Chrzanowska

Kościerzyna herb

Fundacja w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. [..] Obsługa Fundacji jest kompleksowa, mogę polecić jej pomoc każdej gminie i każdemu mieszkańcowi, który myśli o pozyskaniu dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Kościerzyna- Grzegorz Piechowski

Nasielsk

Burmistrz Miasta Nasielsk wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Burmistrz Miasta Nasielsk- Bogdan Ruszkowski

Sulęczyno

Wójt Gminy Sulęczyno wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2020 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy

Wójt Gminy Sulęczyno- Bernard Grucza

POL_Choczewo_COA.svg

Współpraca przebiegała na najwyższym poziomie. GlobalECO wyróżnia się elastycznym i otwartym podejściem do Klienta, pomysłowością, starannością i dbałością o szczegóły. Na uwagę zasługuje również szybka, terminowa realizacja zlecenia.

Wójt Gminy Choczewo- Wiesław Gębka

Moszczenica

Wójt Gminy Moszczenica wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy Moszczenica- Marceli Piekarek

Kępice

Mając za sobą dotychczasową współpracę z Fundacją GlobalECO, nalezy stwierdzić, że w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. Duży zespół doradców daje poczucie bezpieczeństwa obsługiwanego wniosku. Opracowana dokumentacja zawiera potrzebne informacje do wniosku, a także uzasadnia konieczność wykonania przewidzianych prac.

Burmistrz Gminy Kępice-Magdalena Majewska​

Morąg

Burmistrz Miasta Morąg wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2020 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy

Burmistrz Miasta Morąg- Tadeusz Zbigniew Sobierajski

Świętajno

Wyrażam pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja współpracuje z nami w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców naszej Gminy. Zakres wsparcia mieszkańców gminy obejmuje m.in.: konsultacje i doradztwo w zakresie prawidłowego doboru rozwiązań, przeprowadzenie wizji lokalnych i audytów nieruchomości u zainteresowanych uzyskaniem dotacji mieszkańców, bezpłatne wykonanie niezbędnych projektów w ramach programów „Mój Prąd” oraz „Czyste powietrze”, bezpłatną pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosków aplikacyjnych do ww. programów.

Wójt Gminy Świętajno- Alicja Kołakowska

100px-POL_gmina_Wejherowo_COA.svg

GlobalECO jest rzetelnym partnerem, dostosowującym się w pełni do potrzeb Klienta. Z założonych obowiązków wywiązuje się sumiennie, wykwalifikowani pracownicy do powierzonych zadań używają środków i urządzeń o wysokim standardzie.

Wójt Gminy Wejherowo- Henryk Skwarło

Łęczyce

Wójt Gminy Łęczyce wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, „Energia Plus” oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2020 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy.

Wójt Gminy Łęczyce- Piotr Wittbrodt

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.