Program "Czyste Powietrze"

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji.

czyste_powietrze_logo_v12-02-1 (1)

Dotację można otrzymać na:

wymiana urządzenia grzewczego

wraz z osprzętem i instalacją wewnętrzną a także montażem na nowe ekologiczne źródło ciepła

działania termomodernizacyjne budynku

czyli wprowadzenie zmian zmniejszających ucieczkę ciepła z budynku zapewniające większe oszczędności

Beneficjenci:

 • dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków/ lokalów

Rodzaje przedsięwzięć:

 • wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Zasady przyznawania dotacji:

Podstawowy poziom dofinansowania 30-50%:

 • dochód roczny Wnioskodawcy do 100 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania 50-75%:

 • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 1564 zł/os
 • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 2189 zł/os

Najwyższy poziom dofinansowania 90%:

 • gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne netto do 900 zł/os
 • gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne netto do 1260 zł/os

Podstawowy poziom dofinansowania

do

Podwyższony poziom dofinansowania

do

0

Najwyższy poziom dofinansowania

do

0

Możliwość pozyskania dotacji na PV:

 • możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej
 • warunkiem uzyskania dotacji na mikroinstalacje jest wymiana kotła

Dotacje na termomodernizację dla beneficjentów, którzy wymienili już źródło ciepła:

 • dotacja do kwoty 10 albo 15 tys. zł (w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania)
  na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Czas rozpatrywania wniosków:

 • do 30 dni dzięki uproszczeniu wniosku i zmniejszeniu liczby dokumentów do oceny

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych):

 • realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Obowiązkowa dokumentacja niezbędną do rozliczenia przyznanego dofinansowania:

 • Wniosek o płatność pobrany z Portalu Beneficjenta;
 • Protokół robót wykonawcy pobrany z Portalu Beneficjenta;
 • Faktury wystawione na beneficjenta lub beneficjenta wspólnie z małżonkiem;
 • W przypadku wymiany źródła ciepła dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku kotła na paliwo stałe ( piece żeliwne – wystawiony na beneficjenta dokument kupna/ sprzedaży ze złomowiska; piece kaflowe, kominki- dokument potwierdzający ,że źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku – potwierdzone zaświadczeniem kominiarskim);
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych;
 • Etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych;
 • Certyfikat/ świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ecodesingu (dotyczy kotłów na ekogroszek, oraz pellet);
 • Audyt energetyczny;
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Prefinansowanie

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uzyskaniem pomocy przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do programu, wypełnij zgłoszenie. Skontaktujemy się celem umówienia spotkania i wizji lokalnej Twojej nieruchomości.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.