Program "Czyste Powietrze"

dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza, poprzez poprawę sprawności energetycznej budynków. Przewiduje on dofinansowanie w obszarze wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotację można otrzymać na:

wymiana urządzenia grzewczego

wraz z osprzętem i instalacją wewnętrzną a także montażem na nowe ekologiczne źródło ciepła

działania termomodernizacyjne budynku

czyli wprowadzenie zmian zmniejszających ucieczkę ciepła z budynku zapewniające większe oszczędności

Wniosek powinien być przygotowany poprawnie i kompleksowo. Każdy prawidłowo wypełniony wniosek uzyskuje dotację.

We wniosku należy określić pełen zakres prac obejmujących wymianę źródła ciepła i działania termomodernizacyjne. Na wykonanie wszystkich prac mamy 2 lata od podpisania umowy o dotację. Możemy je również wykonać etapowo.

Dotacje stanowi:

  1. bezpośrednie dofinansowanie inwestycji (do 75% kosztów kwalifikowanych zgodnie z regulaminem) 
  2. preferencyjny kredyt dla zainteresowanych (na okres do 15 lat i oprocentowany ok. 2,5% rocznie), dzięki czemu możesz posiadać tylko niewielkie środki aby moc wykonać inwestycję.

gwarancja uzyskania dotacji

0 %

dofinansowanie inwestycji

do 0 %

dodatkowe korzyści*

do 0 %
* Od sytcznia 2019 r. funkcjonuje ulga podatkowa od 18 do 32 %

Jeżeli jesteś zainteresowana/y uzyskaniem pomocy przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do programu, wypełnij zgłoszenie. Skontaktujemy się celem umówienia spotkania i wizji lokalnej Twojej nieruchomości.

W razie pytań wyślij je na e-mail: czystepowietrze@dbamyoklimat.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Ocenę wniosków oraz wypłatę dofinansowań realizuje Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwy dla każdego województwa.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków do programu, regulaminu oraz wytycznych znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska oraz na stronach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym regulaminem programu,  oraz informacją o kosztach kwalifikowanych:

Materiały NFOŚiGW do pobrania: