Klastry energii jako klucz do bezpieczeństwa energetycznego

klaster48

Klaster energii jest to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Porozumienie dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Klaster energii może zostać zawiązany i funkcjonować na obszarze nie większym niż pięć gmin lub jeden powiat.

W jakim celu?

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego,  dążenie do niezależności energetycznej, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności
i efektywności ekonomiczne.

Co zyskuje przedsiębiorstwo?

 • Niższa cena oraz koszt energii elektrycznej ciepła
 • Preferencyjny dostęp do wysokich dofinansowań
 • Wsparcie w zakresie wypełnienia wymogów ustawy o efektywności energetycznej
 • Realizacja indywidualnych inwestycji
  w ramach programu inwestycyjnego klastra
 • Wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego

Co zyskuje gmina?

 • Uzyskanie finalnie niższego kosztu energii
 • Pozyskanie dofinansowania
 • Niższe ceny energii i usług dystrybucyjnych na danym obszarze
 • Lepsze warunków działania dla przedsiębiorców, przyciągnięcie nowych inwestorów
 • Modernizacja obszarów wiejskich
  i wspieranie rozwoju gmin
 • Rozwój energetyki odnawialnej

KPO – DZIAŁANIE B2.2.2.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy klastry energii mogą wziąć udział w naborze na wsparcie przedinwestycyjne. Można uzyskać finansowanie na projekty opracowujące dokumenty na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej, ale też niezbędne analizy i dokumentacje do stworzenia klastra.
Dofinansowanie w ramach działania B2.2.2. m.in. obejmuje:

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury) i ich potencjału;
 • dokumentację techniczną, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe;
 • analizę docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Wnioski będzie można składać od III kwartału 2023 roku.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Formuła klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności. Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Klaster w zależności od miejscowych uwarunkowań, może prowadzić działalność w wielu obszarach. Należą do nich:
 • wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o paliwa konwencjonalne (w tym kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii i ciepła);
 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z różnych źródeł energii odnawialnej;
 • wytwarzanie paliw gazowych i płynnych;
 • dystrybucję energii elektrycznej, ciepła i paliw w ramach własnego systemu dystrybucji;
 • sprzedaż energii lub paliw odbiorcom końcowym po atrakcyjnych cenach;
 • wytwarzanie i dystrybucję lub sprzedaż chłodu;
 • magazynowanie energii lub jej nośników;
 • zagospodarowanie odpadów rolniczych;
 • zagospodarowanie odpadów bytowych;
 • zagospodarowanie odpadów leśnych;
 • wykorzystanie potencjału energetycznego lokalnych cieków wodnych i innych sił natury.
 • mapa47
  Źródło: Klastry energii. Warto wiedzieć więcej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.