Planowane nabory:

lipiec, październik 2020 r.

Beneficjent:

rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Wytyczne programu:

Możliwe działania:

ulepszanie istniejącej instalacji nawadniającej,

powiększanie obszaru nawadnianego

operacje dotyczące łącznie ulepszania istniejącej instalacji i powiększania obszaru nawadnianego

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi pow. 15 tys. zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty m.in.:

  • budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, które mogą obejmować koszty:
    • wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników, zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem, budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłat za patenty lub licencje.

DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych

W razie pytań wyślij je na e-mail: fundacja@dbamyoklimat.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.