Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na potrzeby osób fizycznych, które starają się myśleć przyszłościowo o ekologii i ekonomii. Oto informacje, z którymi powinien zapoznać się każdy beneficjent!

 

W jakim celu?

Celem programu jest współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych powietrznych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Co?

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Warto pamiętać, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (również w okresie trwałości inwestycji) nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. Jeżeli w domu jest lub będzie np. kominek – może on pełnić wyłącznie funkcję rekreacyjną lub ozdobną.

 

Dla kogo?

Beneficjentem programu jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

    • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
    • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

 

Ile?

Dofinansowanie można otrzymać w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła (do 7 tyś. w przypadku pompy powietrznej i do 21 tyś. w przypadku pompy gruntowej) oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

Kiedy?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Aktualności

Podziel się z innymi:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
Print

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja GlobalECO z Gdyni.