Wójt Gminy Lniano – Zofia Topolińska

Wójt Gminy Lniano wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Mój Prąd”, „AgroEnergia”, oraz „Czyste Powietrze”. Na przełomie 2021 roku, Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców Gminy […]

Wójt Gminy Dąbrówka- Radosław Korzeniewski

Gmina Dąbrówka zaświadcza, że Fundacja Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701818, posiadająca numery: REGON: 368634231, NIP: 5862324358, zrealizowała dwa […]

Burmistrz Kcyni- Marek Szaruga

Fundacja dbamy o klimat przeprowadzała w Gminie Kcynia spotkania w zakresie proekologicznych rozwiązań tj. spotkania informujące o programie Czyste Powietrze. Do tej pory przeprowadzone zostały dwa spotkania w tym zakresie. Zostały przeprowadzone w sposób rzetelny w ustalonym terminie. Osoby reprezentujące Fundację były właściwie przygotowane. Znajomość problematyki z zakresu programów publicznych dotyczących wsparcia finansowego wynikającej z […]

Zastępca Wójta Gminy Główczyce- Rafał Teterka

Pragnę wyrazić wysokie uznanie i satysfakcję ze współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81-538, ul. Olimpijska 2. Podczas dotychczasowej współpracy firma wykazała się rzetelnością, umiejętnością elastycznej współpracy i zrozumieniem potrzeb mieszkańców Gminy Główczyce. Fundacja zorganizowała prezentację dla mieszkańców w zakresie programów dotacyjnych tj. ,,Czyste Powietrze” oraz ,,Mój Prąd”. Jesteśmy zadowoleni z […]

p.o. Burmistrza Bartosz Gwóźdź – Sproketowski

Gmina Miasto Ustka wyraża pozytywną opinie na temat dotychczasowej współpracy z Fundacją Dbamy o klimat z siedzibą w Gdyni 81 — 451 przy Al. Zwycięstwa 96/98/IVE/223, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sad Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego […]

Wójt Gminy Kobylnica

Firma GlobalEco z siedzibą w Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, zgodnie z umową z dnia 10.06.2021r., zorganizowała w dniu 22.09.2021r. spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Kobylnica w zakresie proekologicznych programów publicznych, w szczególności programu CZYSTE POWIETRZE oraz wsparcia finansowego udzielanego w ich ramach. Przedmiotowe szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z […]

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn- Stanisław Siwkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn wyraża pozytywną opinie na temat współpracy z Fundacją GlobalECO z siedziba w Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. W sierpniu br. Fundacja organizowała prezentację dla mieszkańców Miasta i Gminy, dotyczącą proekologicznych programów dotacyjnych „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”/ Obecnie realizuje wsparcie dla mieszkańców Miasta i Gminy w […]

Wójt Dąbrówki- Radosław Korzeniewski

Gmina Dąbrówka zaświadcza, ze Fundacja GlobalECO z siedzibą w 81- 451 Gdyni, przy Al. Zwycięstwa96/98/IVE/223, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701818, posiadająca numery: REGON: 368634231, NIP: 5862324358, bezpłatnie zrealizowała spotkanie […]

Burmistrz Polic- Władysław Diakun

Burmistrz Polic zaświadcza, że Fundacja GlobalECO mająca swoją siedzibę w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98 w miesiącu listopadzie 2019 roku przeprowadziła spotkanie dla mieszkańców Gminy Police na temat: instalacji fotowoltaicznych, ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków z dotacją do 90%. Spotkanie zostało przeprowadzone w ustalonym terminie. Pracownicy Fundacji przedstawili mieszkańcom ww. tematykę w zakresie sporządzania wniosków, doboru instalacji […]

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie- Jacek Żurawski

Burmistrz Kowalewa Pomorskiego wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO. Działania Fundacji są działaniami o charakterze non profit. Fundacja jest naszym partnerem w ramach popularyzacji rządowych programów ekologicznych „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „AgroEnergia” i „Energia Plus”. Na przełomie 2019 roku, Fundacja zorganizowała […]